Bouwen met Israël

BijzonderOnline en Israël…

Inderdaad, deze blog gaat niet over websitebouw en alles wat daarmee samenhangt. Toch meen ik hier een bericht aan te moeten wijden. Ik ben namelijk sinds kort, een maand na het begin van de oorlog van Israël tegen de hamas, 7 oktober 2023, aangesloten bij de businessclub van Christenen voor Israël. Ik voel me erg betrokken bij Israël, vooral omdat ik als christen geloof dat Israël Gods volk is. In de Bijbel staat, dat dit zo is, zolang er een hemel en een aarde bestaat. Ook heb ik meerdere opdrachten voor Joodse organisaties uitgevoerd. De website koleenoe.nl, de joman (agenda) voor Joods Liberaal Nederland en een jubileumboek voor de Joodse Liberale Gemeente in Den Haag. Ook heb ik in 1983 een jaar stage gedaan in Israël.

Ik ben blij dat ik een aantal Joden ken. Het zijn echt mensen zoals wij. Toch is er zeker iets wat hen speciaal maakt. Zij hebben namelijk het Boek voortgebracht, het is ontstaan uit de geschiedenis van het Joodse volk. Wat een rijkdommen staan in dit boek, de Bijbel, waaraan zelfs in onze Nederlandse taal gezegden en spreekwoorden ontleend zijn. Zij dragen een erfenis, die hen rijk heeft gemaakt en die zij ook ter beschikking gesteld hebben aan de wereld.

Waarom willen wij hen, willen wij Israël oordelen? Heus, niet alles wat de Israeli’s doen is goed, maar zij zijn wel de enige democratie in die regio. Willen wij die om zeep helpen door onze hand terug te trekken? Ten voordele van hamas, die de vernietiging van Israel en verder alle Joden propageert? In het Bijbelboek Zacharia staat dat zij die Israël aanraken, Gods oogappel aanraken (hst 2: vs 8 en 9). Dat geldt nog steeds!

Nu volg ik het nieuws over deze oorlog op de voet. En ik zie hoe eenzijdig de berichtgeving over Israël is. Ik merk dat veel mensen onwetend zijn over wat er echt gebeurt. Tja, en wie weet dat natuurlijk wel? Er wordt zoveel gemanipuleerd. Omdat vanuit Bijbels oogpunt het volk Israël nog steeds Gods volk is en ik merk dat het algemene beeld van Israël heel negatief is wil ik je vragen eens naar andere nieuwsbronnen te kijken, dan alleen wat de NOS en vele dagbladen en nu.nl ons voorschotelen. Laat je mening ook hierdoor bepalen. Het kan natuurlijk, dat je al bekend bent hiermee.

Het nieuws dat gebracht wordt is eigenlijk altijd negatief, Israël kan niets goed doen. Waarom? Dat Hamas 1200 mensen op gruwelijke wijze heeft vermoord lijkt te verbleken bij de scenes die we zien van de bombardementen in Gaza… blijkbaar. Maar het is zo makkelijk om wat beelden te maken van een berg puin met mensen die naar overlevenden zoeken. Hoe erg dat ook is, het is niet het hele plaatje. Dat bijvoorbeeld het Israëlische leger een tandarts belt en vraagt om iedereen in een aantal huizenblokken te waarschuwen en daarna net zolang wacht tot iedereen op een veilige afstand is en vervolgens de onderaardse terroristentunnels opblaast, daar hoor je niets van. Er is geen leger in de wereld dat zijn vijanden op die manier waarschuwt… En dat die tunnels allemaal moeten verdwijnen lijkt me duidelijk.

Ik volg Christenen voor Israël. Zij geven veel meer het hele beeld, ook van Libanon, Iran, Syrië, Rusland, Amerika etc. En er zijn meer bronnen.

Ik zou je willen vragen geregeld eens te kijken bij de liveblog van Christenen voor Israël. De wereld keert zich tegen Israël, maar daar wil ik in ieder geval niet bij horen. Probeer een gefundeerde mening te vormen, niet gebaseerd op alleen maar (dubieuze) beelden.

Ik zou het leuk vinden als je zou reageren. En meer nog, dat je lid wordt van Christenen voor Israël.

info@bijzonderonline.nl
0610072336

Lees onze verhalen op Facebook!

Regelmatig plaatsen wij berichten op Facebook. ‘Ter lering ende vermaak’. Vind onze pagina leuk, dan zul je zo nu en dan leuke weetjes tegenkomen of aanbiedingen.

Reageer / Neem contact op!

Vul je gegevens in en wij zullen z.s.m. contact met je opnemen. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht.

× Kan ik je helpen?